In een tijd waarin de fysiotherapie en manuele therapie zich steeds meer richten op de gedragsgeoriënteerde benadering van patiënten, wil AXCEN Scholing & Onderzoek juist het fundament van ‘hands-on’ behandeling verstevigen en uitdragen.

Kennisoverdracht

Voor kennisoverdracht maakt AXCEN Scholing & Onderzoek gebruik van cursussen voor kleine groepen, waarin theorie en practicum samengaan. Onderwerpen zijn gerelateerd aan de behandelpraktijk. De inhoud van elke cursus is gebaseerd op recente, relevante en toepasbare gegevens uit de wetenschap.

Het team van Axcen

AXCEN Scholing & Onderzoek wordt gevormd door een enthousiast team van manueeltherapeuten en fysiotherapeuten, met een ruime ervaring in de praktijk en in het onderwijs. AXCEN heeft de intentie om het fysiotherapeutisch – en manueeltherapeutisch handelen te voorzien van een wetenschappelijke basis. Literatuuronderzoek (vooral uitgevoerd op de gebieden functionele anatomie en biomechanica), eigen functioneel-anatomisch onderzoek en kennis van internationale richtlijnen vormen de voedingsbodem voor de cursussen die worden aangeboden.

Medewerkers van AXCEN: Huco Leopold, Diederick van Groenewoud en Frank van Glabbeek.

Frank van Glabbeek

Ruim dertig jaar doceert Frank van Glabbeek (1956) manuele therapie – theorie en praktijk – aan de Stichting School voor Manuele Therapie Nederland. Als manueeltherapeut heeft hij een eigen praktijk in Rijswijk (ZH). Zijn interesse gaat vooral uit naar het bewegingsapparaat en in het bijzonder naar de bewegingen van de gewrichten. Kennis van de menselijke anatomie is voor hem essentieel om gefundeerd hands-on therapeut te zijn. Frank geeft voor AXCEN al meer dan tien jaar college op de snijzaal.

Diederick van Groenewoud

Diederick van Groenewoud (1979) heeft een eigen praktijk in Amstelveen voor sportfysiotherapie, manueeltherapie, echografie, dry needling en leefstijlcoaching. Hij begeleidt topsporters en reist hiervoor de hele wereld over. Vanaf 2017 is hij als docent en mede-eigenaar betrokken bij AXCEN. Hij ziet anatomie als de basis van zijn vak en is gedreven om de complexe werking van het menselijk lichaam te doorgronden. Hij draagt zijn kennis en ervaringen graag over aan geïnteresseerden.

Huco Leopold

Huco Leopold MSPT (1959) werkt parttime in zijn eigen praktijk in Amstelveen voor manuele therapie E.S. Hij is als docent parttime verbonden aan de School voor manuele therapie Nederland. Hij heeft de cursus ‘Masterproof doceren’ met succes gevolgd en is als docent opgenomen in het CRKBO-register. Daarnaast is hij docent en onderzoeker bij AXCEN Scholing en Onderzoek. Voor Huco is de anatomie een belangrijke leermeester. Zijn motto is: ‘De beste docent is ook altijd nog student.’ Hij is coauteur van een tweetal publicaties.